Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea efectuării raportului de evaluare pentru clădirea realizată fără autorizație de construire de către Potocea Iulian și Potocea Niculina pe terenul proprietatea comunei Tomșani, sat Magula, T2, parcela nr.69, în vederea preluării acestei clădiri în patrimoniul comunei Tomșani