Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea funcționarii Școlii Loloiasca, județul Prahova, ca unitate de învățământ cu personalitate juridică