Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat al Asociației -Grupul de actiune locala Cricov, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Locală a Teritoriului la nivelul comunei Tomșani