Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică, cu un avocat