Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare pentru realizarea investiției Înființare sistem centralizat de canalizare în comuna Tomșani-jud Prahova