Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de proiectare și consultanță pentru proiect Înființare și dotare gradiniță în comuna Tomșani, sat Tomșani, jud Prahova