Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea închirierii căminelor culturale pentru diferite evenimente și stabilirea tarifului pentru închiriere