Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea închirierii unui chioșc situat lânga Școala Gimnazială din sat Loloiasca, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare