Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu din clădirea admistrativă situată în satul Magula, în vederea desfășurării de activități poștale și de curierat