Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții