PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal pentru terenul cu număr cadastral sau carte funciară 21448 în suprafață de 6.00 ha, respectiv parcelare în vederea atribuirii de loturi tinerilor pentru construirea de locuințe