Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea lucrărilor de toaletare a plopilor existenți de-a lungul DJ146 și vânzarea prin licitație a masei lemnoase rezultate în urma efectuării acestor lucrări