Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administrare a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2015