PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice de administrare a pajiștilor proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2014