Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Tomșani, județul Prahova