Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea nr de posturi pentru asistenții personali și indemnizațiile pentru pers cu handicap grav pt anul 2012