Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local