Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2016