Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomșani și serviciilor publice înființate prin hotărâri ale consiliului local

Aici !

Anexa pagina 1 Organigrama Aici !

Anexa pagina 2 Organigrama Aici !

Anexa Stat de functii pagina 1 Aici !

Anexa Stat de functii pagina 2 Aici !