Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare și atribuirea denumirii unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tomșani