Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea preluării fara plată a unor bunuri din administrarea MAN în administrarea Consiliului local al comunei Tomșani