Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contract nr 2606 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate al localității Tomșani