Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.4470 din 2009 de administrare a spațiului în care își desfășoară activitatea Postul de Poliție Tomșani