Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare rezultate din rapoartele de evaluare a terenurilor proprietate privată a comunei Tomșani, concesionate pentru construirea de locuințe