Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului Amenajare spațiu de recreere în comuna Tomșani, sat Magula