Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea propunerilor preliminare de extindere a intravilanului pentru noul Plan Urbanistic General al comunei Tomșani, județul Prahova