Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii venitului minim garantat"