Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com Tomșani Jud Prahova"