Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Planului de pază și ordine publică al comunei Tomsani, județul Prahova, pe anul 2010"