PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului serviciului public de salubrizare", a "Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare" și a "Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice"