Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Regulamentului serviciului public de salubrizare", a "Caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare" și a "Contractului de prestări servicii de salubrizare pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice"