Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tomșani pentru perioada 2007-2013"