Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea regulamentului Servciciului de salubrizare a localității Tomșani, judetul Prahova