Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale și a casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, județul Prahova