Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii lămpilor de iluminat demontate în urma modernizării sistemului de iluminat public și scoaterea din funcțiune a acestora