Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea subînchirierii spațiului care face obiectul Contractului de închiriere nr.5363 din 24.09.2013 din clădirea fostei Primării din satul Loloiasca