Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru folosirea terenului de sport din cadrul spațiului de recreere din satul Magula