Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producător agricol și a a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol