Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 95 m.p., de la S.C.Arbatin S.R.L. la domnul Marin Constantin, ca urmare a trasmisiunii dreptului de proprietate asupra imobilului-construcție spațiu comercial cu număr cadastral 534