Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a imobilului-teren "Balta Loloiasca", proprietate publică a comunei Tomșani, județul Prahova