Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a terenului cu nr cadastral sau carte funciară 20659 proprietate privața a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități economice