PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a terenului cu nr cadastral sau carte funciară 20659 proprietate privața a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități economice