Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea unor măsuri necesare pentru dezvolatarea zonei mixte pentru unități agrozootehnice, industriale și depozite în comuna Tomșani, extravilanul satului Magula, punctul Sărături, zona adiacenta DN1 D