Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație a terenului situat în satul Magula, T26, din parcela A215, nr.cadastral 21537, în suprafață de 71401mp, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru realizarea unei zone mixte pentru unități agrozootehnice, industriale și depozite