Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenurilor intravilane ce apartin domeniului privat al comunei Tomsani situate in comuna Tomsani, sat Loloiasca, T10, p112