PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie a terenurilor intravilane ce apartin domeniului privat al comunei Tomsani situate in comuna Tomsani, sat Loloiasca, T10, p112