Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenurilor cu număr cadastral 21627 în suprafață de 774mp și număr cadastral 21628 în suprafață de 804mp,situate în intravilanul satului Tomsani,T9,P498.2