Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea vânzării terenului proprietate privată a comunei Tomșani, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, către domnul Macovei Georgian-Ionuț