PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșani a unor imobile-terenuri situate in intravilanul satului Tomșani