Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșani a unor imobile-terenuri situate in intravilanul satului Tomșani