PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșania a imobilului-teren si construcție, în care funcționeză cabinetele medicale și efectuarea documentației tehnice în vederea reabiltării construcției