Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Comunei Tomșania a imobilului-teren si construcție, în care funcționeză cabinetele medicale și efectuarea documentației tehnice în vederea reabiltării construcției