Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atestarea la domeniul public al comunei Tomșani a suprafeței de teren de 6772 m.p., situat în extravilanul satului Loloiasca, tarlaua 9, din parcela 107