Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în vederea stabilirii sediului social al grupului de Acțiune Locală "Valea Budureasca"