Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atribuirea numelui publicistului, prozatorului, criticului literar și poetului Alexandreu Antimireanu, Bibliotecii Comunale Tomșani